Hotline: 0985540236 - 0961693828
-29%

Lõi lọc Kagaroo số 9

850,000 VND

600,000 VND

-20%

Lõi lọc Kagaroo số 8

750,000 VND

600,000 VND

-23%

Lõi lọc Kagaroo số 7

650,000 VND

500,000 VND

-13%

Lõi loc Kagaroo số 5

400,000 VND

350,000 VND

-15%

Lõi lọc Kangaroo số 4

650,000 VND

550,000 VND

-17%

Lõi lọc Kangaroo số 3

120,000 VND

100,000 VND

-17%

Lõi lọc Kangaroo số 2

120,000 VND

100,000 VND

-19%

Bơm tăng áp

800,000 VND

650,000 VND

-20%

Vòi 3 chấu

250,000 VND

200,000 VND

-35%

Bình áp 3,2G

850,000 VND

550,000 VND

Adaptor 24V

250,000 VND